Kunsteducatie Walcheren

Contactgegevens

Bezoekadres:

Kunsteducatie Walcheren

Kuiperspoort 12

4331 GS Middelburg

Nederland


Postadres:

Kuiperspoort 12

4331 GS Middelburg

Nederland


Contactpersoon:

Mevr. Wilma Veerman

0118-414928


www.kewalcheren.nl

Werkgever

Kunsteducatie Walcheren

Kunsteducatie Walcheren (KEW) is een flexibele netwerkorganisatie, die als spil fungeert voor kunst- en cultuureducatie op Walcheren.  De focus ligt met name op het primair en voortgezet onderwijs, daarnaast zijn we werkzaam in het sociaal domein en in het vrijetijdsdomein. Onze expertise: ontsluiten van cultureel aanbod; organiseren van culturele programmering voor scholen samen met culturele partners; actieve kennisdeling; initiëren en organiseren van netwerkbijeenkomsten van icc’ers en kunst- en cultuuraanbieders; verzorgen van verdiepende trainingen en tot ontwikkeling brengen van prachtige projecten. We bieden vraaggerichte oplossingen. Onder regie van Cultuurkwadraat – penvoerder voor cultuureducatie met kwaliteit (CmK) voor Zeeland – en Centrum KCE uit Goes voeren wij CmK in Zeeland met ambitie uit.