Alle Zeeuwse vacatures

Stages
Solliciteer

Criteria

Opleidingsniveau:

WO

HBO


Branche:

Overheid, Non-profit 


Functiesoort:

Consultancy, Advies

Overig


Dienstverband:

Vast


Ervaringsniveau:

Semi-Starter/Young Professional

Geen ervaring/Starter


Regio:

WalcherenContactgegevens

Bezoekadres:

Provincie Zeeland

Provinciehuis

Abdij 6 Middelburg

Nederland


Contactpersoon:

Team P&O provincie Zeeland

0118-631011www.zeeland.nl

Vacaturenummer:

V202111240040

Solliciteer

Adviseur Milieu

Provincie Zeeland - 4331BK, Middelburg

Einddatum: dinsdag 07 december 2021

Wil jij jouw talent en milieukennis optimaal benutten en samen met ons een bijdrage leveren aan een schoon, veilig en gezond Zeeland?

Waarom
Als provinciale organisatie dragen we bij aan het behoud en verbeteren van het milieu via de wettelijke milieutaken en via onze inzet op duurzaamheid binnen de provinciale opgaven. Onze inzet is vooral gericht op het wegnemen en voorkomen van milieuknelpunten en het verbeteren van de fysieke leefomgevingskwaliteit.

De provincie voert de beleidstaken op milieugebied zelf uit; de omgevingsdiensten RUD Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond voeren namens de provincie de VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) taken uit .

Op dit moment spelen er belangrijke dossiers zoals PFAS in de Westerschelde, varend ontgassen,

actualisatie Milieuprogramma, provinciale verkenning van de samenwerking milieutaken met o.a. gemeenten binnen Zeeland en het Schone Lucht Akkoord. Om team Milieu te versterken zijn we op zoek naar een Adviseur Milieu.

Wat
Jouw werkveld is breed, complex en steeds in beweging. Dat betekent dat je taken kunnen variëren en je altijd voldoende afwisseling hebt. Dit behoort tot jouw pakket:

1. PFAS dossier:
 • Voorbereiden informatievoorziening Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale staten (PS). In het dynamische en inhoudelijk uitdagende PFAS dossier ga jij samen met andere collega's zorgen dat GS en PS op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Hiervoor voer je overleg met interne en externe partijen, help je collega's of schrijf je zelfstandig nota's en brieven en beantwoordt je vragen vanuit de volksvertegenwoordigers. Jouw politieke antenne komt hierbij goed van pas.
 • Secretariaat werkgroep grensoverschrijdende aspecten
2. M.e.r. coördinatie:

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten zoals vergunningen. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. Samen met een collega voer je de coördinatie over deze dossiers en over dossiers die grensoverschrijdende milieueffecten kunnen hebben. De inhoudelijke beoordelingen worden door de omgevingsdiensten gedaan.

3. Provinciale inbreng regieteam VTH Zeeland:
Het regieteam VTH werkt aan een uniform Zeeuws breed beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je neemt deel aan het regieteam VTH Zeeland en brengt daarbij provinciale VTH-onderwerpen in.

4. Verantwoordelijk voor diverse onderdelen VTH programma:
 • Altijd Actuele Digitale Vergunning (opdrachtgeverschap en deelname aan klankbordgroep). Voor de complexe, risicovolle bedrijven (BRZO-bedrijven) gelden meerdere wettelijke kaders, zoals de (omgevings)vergunningen en rechtstreeks werkende regelgeving. We willen de uitvoeringspraktijk van vergunningverlening versterken en door digitalisering elke burger inzicht te bieden in de normen en eisen die zijn opgelegd aan bedrijven. Naar aanleiding daarvan is gestart met het programma 'altijd actuele digitale vergunning' (AADV). Provincie Zeeland is hierbij aangehaakt.
 • Periodiek overleg vergunningen Zuid-Holland-Zeeland. We wisselen inhoudelijke beleidsontwikkelingen uit en bespreken inhoudelijke knelpunten en oplossingen.
 • Gedragsregel openbaarheid HH evalueren en actualiseren. De provincie vindt het belangrijk dat informatie over toezicht en handhaving openbaar is. Daarom hebben de omgevingsdiensten (RUD-Zeeland en DCMR) de opdracht van de provincie om deze informatie te publiceren. De uitvoering en het effect van deze beleidsregel moet worden geëvalueerd, wat mogelijk leidt tot aanpassing van de beleidsregel.
 • Verduurzaming industrie en prioritering inzet DCMR. Ook in Zeeland zijn er volop plannen voor de verduurzaming van de industrie. Hiervoor is nieuwe kennis nodig bij de omgevingsdiensten voor de taak uitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je praat mee over de vraag hoe hier invulling aan gegeven kan worden en hoe de kennis ook geborgd kan worden. Je denkt mee over oplossingen voor knelpunten in de prioritering van aanvragen voor nieuwe initiatieven die ontstaan en gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld actualisering van bestaande vergunningen.
5. Milieuprogramma 2022
 • Ons nieuw op te stellen milieuprogramma moet een proces doorlopen met externen en ons bestuur. Daarvoor hebben we externe begeleiding. Jij werkt daarmee samen om dit proces vorm te geven en te doorlopen.
 • Voor dit nieuwe milieuprogramma ontwerpen we nieuwe indicatoren. Jij draagt hier aan bij.
Hoe
Jij zorgt, met jouw kennis en ervaring, voor brede advisering binnen het beleidsterrein milieu. Je schrijft daarvoor adviezen, nota's en brieven. Ook zorg je ervoor dat je steeds goed op de hoogte van wat er op dit gebied speelt in de provincie Zeeland.

Je werkt integraal en legt verbinding tussen het team milieu en de strategische opgaven en de

programma's binnen de provincie. Je onderhoudt een goede relatie met externe stakeholders, inventariseert belangen en mogelijkheden voor samenwerking en vertaalt deze door in concrete resultaten. Je neemt de omgeving mee in het milieubeleid en in de tactisch-operationele doorvertaling daarvan. Je weet mensen binnen en buiten de organisatie in beweging te krijgen.

Je doet dit in nauwe samenwerking met de collega's binnen het team milieu, dat uit 13 fijne collega's bestaat. Daarnaast zorg je voor een goede inhoudelijke afstemming tussen omgevingsdiensten, gemeenten en provinciale collega's. Je maakt gebruik van de expertise van je collega's en van de twee Omgevingsdiensten die taken uitvoeren voor de Provincie Zeeland, de RUD Zeeland en de DCMR.

Wie
Je bent de eerste om een krantenartikel te lezen over het dossier PFAS Westerschelde en jij kan er ons al meer over vertellen. Verder sta je bekend om jouw passie voor een schone en veilige omgeving waarbij je gaat voor resultaat.

Tot slot ben jij:
 • Een allround milieu Adviseur. Je hebt (bij voorkeur) kennis van de Omgevingswet en een ruime kennis en ervaring met VTH/milieu onderwerpen.
 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het schrijven van heldere (beleids)stukken. Je schrijft lezersgericht.
 • Je bent een fijne, betrouwbare collega, die samenwerkingsgericht, netwerkvaardig en omgevingsbewust is. Je bent iemand die afspraken nakomt.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.
Je komt terecht in een gedreven team dat zich inzet voor het maatschappelijk milieu belang in Zeeland. Een warm team waar de nodige kennis en gedrevenheid aanwezig is.

Deze vacature staat open voor iedereen die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?
Een baan waarin jij een verschil maakt voor de provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 28 - 32 uur per week (0,78-0,89 fte). Jouw standplaats is Middelburg.

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 3.598 en € 5.119 (schaal 11) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en wederzijdse overeenstemming kan deze worden omgezet naar een contract van onbepaalde duur.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.

Hoe solliciteren?
Interesse? Klik hieronder op de knop 'Solliciteren', vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met 7 december 2021.

Vragen over de inhoud? Teamcoördinator Milieu Roelie Mulder beantwoordt ze graag: T: 06 25709307, E: rj.mulder@zeeland.nl

Je kan erop rekenen dat we elke ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie.

De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats op 16 december 2021 in de middag.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Corporate Recruiter Debbie Van de Woestyne gaat graag met je in gesprek: T: 06 52756209, E: d.vandewoestyne@zeeland.nl

Over Provincie Zeeland
Je kent ons uiteraard als provinciebestuur dat zich inzet op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Als werkgever zetten we in op jouw talent en ontwikkeling.

Elke dag lossen we maatschappelijke vraagstukken op die rekenen op onze bevlogenheid, openheid en resultaatgerichtheid. Onder collega's heerst er een gemoedelijke werksfeer met ruimte voor iedereen hun visie.

Onze organisatie streeft ernaar om een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving te zijn. Dat betekent dat deze samenleving ook in aantallen en gedrag, waarden en spelregels terug te zien moet zijn bij onze medewerkers in de organisatie.. Wij zetten ons in zodat ieder persoon, ongeacht etniciteit, geslacht, geloof enz. zich welkom voelt en hun talenten kan inzetten.

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.zeeland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.