Alle Zeeuwse vacatures

Stages
Solliciteer

Criteria

Opleidingsniveau:

HBO

WO


Branche:

Overheid, Non-profit 


Functiesoort:

Overig


Dienstverband:

Vast


Ervaringsniveau:

Semi-Starter/Young Professional


Regio:

WalcherenContactgegevens

Bezoekadres:

Provincie Zeeland

Provinciehuis

Abdij 6 Middelburg

Nederland


Contactpersoon:

Team P&O provincie Zeeland

0118-631011www.zeeland.nl

Vacaturenummer:

V202006180007

Solliciteer

Adviseur Water en Klimaatadaptatie

Provincie Zeeland - 4331BK, Middelburg

Einddatum: zondag 05 juli 2020

Waarom:

Het kan je niet ontgaan zijn: het klimaat verandert. Buien en droogte worden extremer, de zeespiegel stijgt en de hitte wordt intenser. In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat overheden ervoor gaan zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen beperkt blijft en dat daar aandacht voor is bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing en wegonderhoud. Dat vraagt om een regionale aanpak om Zeeland hierop aan te passen.

Daarnaast ligt er een opgave op het gebied van waterkwaliteit. De provincie werkt met de partners aan de plannen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast hebben we een wettelijke toezichthoudende taak op het gebied van zwemwater.

Wat:

Klimaatadaptatie (50%)

De Strategische Opgave Klimaatadaptatie werkt toe naar een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. In deze strategie worden afspraken gemaakt hoe Zeeland in 2050 zo is ingericht dat het bestand is tegen weersextremen als hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Concreet draag je actief bij aan de totstandkoming van de strategie door te adviseren over de inhoud van de klimaatthema's en de impact daarvan op verschillende provinciale beleidsvelden.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het oppakken van quick-wins op het gebied van klimaatadaptatie. Een voorbeeld hiervan is de lopende provinciale subsidieregeling Groene Daken waarvan je aanspreekpunt en inhoudelijk eindverantwoordelijke bent. Dit doe je in samenwerking met collega's van het subsidieloket. Samen met interne collega's en externe partijen verken je verder de mogelijkheden en uitvoering van quick-wins in het kader van klimaatadaptatie.

Water (50%)

Voor water zorg je voor de inhoudelijke ondersteuning van het KRW-traject. Daarvoor is kennis van het Zeeuwse watersysteem en de KRW zeer gewenst. Je verzorgt het secretariaat van de ambtelijke en bestuurlijke KRW-overleggen en bereidt in overleg met in- en externe collega's de stukken voor. Verder adviseer je inhoudelijk over vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit en monitoring en ben je betrokken bij onderzoeks- en uitvoeringstrajecten met diverse partijen.

Naast deze werkzaamheden voor de KRW, zorg je ook voor de ondersteuning van de wettelijke taak die we als provincie hebben op het gebied van zwemwater. Je springt bij in de drukste periodes van het zwemseizoen. Je zorgt voor de voorbereiding van notities en acties en de communicatie. Vaak zijn de acties niet vooraf te voorzien en het vraagt in de regel meteen actie.

Hoe:

Dit doe je natuurlijk niet alleen! Je doet deze opdracht vanuit de opgave "Klimaatadaptatie" en het programma "Fysieke Leefomgeving". In huis werk je dan ook samen met collega's in deze opgave en het programma. Hier liggen nauwe relaties met de werkvelden van Energietransitie, Bebouwd gebied, Natuur en Landbouw.

Klimaatadaptatie en water zijn bij uitstek thema's waar wordt samengewerkt samen met andere externe betrokken partijen, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschap en veiligheidsregio. Voor beide onderdelen van de opdracht geldt dat hiervoor een organisatiestructuur is uitgewerkt waarbij de provincie het overzicht bewaakt en coördineert, maar verschillende thema's ook door andere partijen getrokken worden.

Wie:

Jij hebt een WO-opleiding op het gebied van water of een HBO-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring. Je hebt kennis en affiniteit met het waterdomein en klimaatverandering en de effecten daarvan op de dagelijkse leefomgeving. Verder heb je kennis van waterbeheer en waterkwaliteit en kennis van de KRW en Zeeuwse wateren is een pre.

Je bent creatief en kan zelfstandig en gestructureerd werken. Je bent flexibel inzetbaar binnen de twee onderdelen van de opdracht en communiceert makkelijk met externe contacten en burgers.

Praktische zaken:
  • Het gaat om een opdracht van 36 uur per week. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
  • Startdatum: Zo spoedig mogelijk maar in goed overleg.
  • Schaal 10 is van toepassing (min. € 2.969,29 en max. € 4.241,86 bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.
De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Reageren voor:

Reageren kan t/m 5 juli 2020. Gesprekken vinden plaats in week 29.

Meer informatie bij:

Voor vragen kun je terecht bij Dorrith de Vos (poulemanager advies) dda.de.vos-de_kok@zeeland.nl / 06-28904207.