Alle Zeeuwse vacatures

Stages
Solliciteer

Criteria

Opleidingsniveau:

WO


Branche:

Gezondheidszorg, Welzijn


Functiesoort:

Management, Directie

Uitvoerend, Productie

Overig


Dienstverband:

Vast

Tijdelijk: uitzicht op vast


Uren:

Meer dan 32 uurContactgegevens

Adres:

SMWO

s'Heer Elsdorpweg 12

4461 WK Goes

Nederland


Postadres:

s'Heer Elsdorpweg 12

4461 WK Goes

Nederland


Contactpersoon:

Dhr. Stephan van Belzen

0113-277111www.smwo.nl

Vacaturenummer:

V202006300019

Solliciteer

Manager Bedrijfsvoering

SMWO - SMWO

Einddatum: zondag 16 augustus 2020

Als manager Bedrijfsvoering ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen op het gebied van bedrijfsvoering en facilitaire ondersteuning. Je geeft advies over de vertaling van het strategisch beleid op het gebied van bedrijfsvoering.

Tevens ben je verantwoordelijk voor de aansturing van je team. Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van de organisatie en je bevordert de afstemming van beleid, inhoud en proces binnen je team en met de andere teams in het primaire SMWO-proces. Je zorgt voor de optimalisatie van de werkprocessen, zodanig dat de organisatie, productontwikkeling en dienstverlening van SMWO optimaal gefaciliteerd wordt. Integraliteit binnen het managementteam is voor jou een vanzelfsprekendheid onder meer om de ontwikkeling van de organisatie naar een hoger niveau te brengen samen met je collega managers.

De kern van de opdracht is om bedrijfsvoering zodanig te organiseren en in te richten zodat het zo optimaal mogelijk ondersteunend en faciliterend is aan de professionals in het primaire proces. Dit vraagt om een heldere en concrete visie op de bedrijfsvoering (in relatie tot de koers van SWMO), waarbij de focus ligt op een aantal belangrijke ontwikkeldoelen zoals financiën en control, de toepassing van actuele ICT mogelijkheden en de bijpassende infrastructuur.

Gelet op de toenemende vraag naar maatwerk, de versnippering van de opdrachten en als gevolg hiervan een stijging van rapportages en verantwoording naar opdrachtgevers, is het tijd voor een verdere professionalisering.

De manager bedrijfsvoering vervult hierin een proactieve en initiërende rol. Ontplooit initiatieven en zet concrete acties in om nog meer dan nu een resultaatgerichte, lerende en moderne organisatie te zijn. Ontwikkelt scenario’s op eerdere gedane experimenten om de taakvolwassenheid te vergroten en op deze wijze ruimte te creëren bij het management. Om zo ook om medewerkers beter in positie te brengen en concreet invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. De manager Bedrijfsvoering overziet de risico’s en denkt mee in kansen en mogelijkheden. Is sparringpartner voor de directeur voor wat betreft de koers en richting van de organisatie op langere termijn.

Kijk voor een volledige profielschets van de functie op: https://www.vdhselectie.nl/vacatures/114/manager-bedrijfsvoering.