Alle Zeeuwse vacatures

Stages
Solliciteer

Criteria

Opleidingsniveau:

WO


Branche:

Overheid, Non-profit 


Functiesoort:

Uitvoerend, Productie


Dienstverband:

Vast


Ervaringsniveau:

Semi-Starter/Young Professional


Regio:

WalcherenContactgegevens

Bezoekadres:

Provincie Zeeland

Provinciehuis

Abdij 6 Middelburg

Nederland


Contactpersoon:

Team P&O provincie Zeeland

0118-631011www.zeeland.nl

Vacaturenummer:

V202007130001

Solliciteer

Adviseur VTH/milieu

Provincie Zeeland - 4331BK, Middelburg

Einddatum: vrijdag 14 augustus 2020

Waarom:

De provincie Zeeland draagt bij aan het behoud en verbeteren van het milieu via de wettelijke milieutaken en via haar inzet op duurzaamheid binnen de provinciale opgaven. Wettelijke milieutaken zijn onder andere geluid, lucht en externe veiligheid. De provinciale inzet is daarbij vooral gericht op het wegnemen en voorkomen van milieuknelpunten (overschrijding van de wettelijke normen) en het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit.

De provincie gaat over het strategisch VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) beleid. De uitvoering van de VTH taken heeft de provincie ondergebracht bij twee omgevingsdiensten, de RUD Zeeland en de DCMR.

Binnen de programma's Milieu en VTH is het werkveld enorm in beweging.

Wat:

Als adviseur VTH/milieu zorg je voor een combinatie van milieu en VTH taken. Daarbij kun je denken aan:
 1. Je neemt deel aan projecten die voortkomen uit de coördinatietaak provincie uitvoering en handhaving en soms ben je projectleider. Je samenwerkingspartners hierin zijn gemeenten en ander externe partijen; Je moet hierbij denken aan uitwerking van de VTH strategie in concrete gezamenlijke beleidsproducten en zaken opzetten in het kader van netwerken, bijvoorbeeld bijeenkomsten of inhoudelijke lezingen voorbereiden of geven.
 2. Je formuleert de indicatoren en bepaalt in overleg met o.a. de omgevingsdiensten welke gegevens daarvoor bijgehouden moeten worden ten behoeve van de monitoring van het provinciale Milieuprogramma en het VTH programma en schrijft adviezen over de effecten hiervan op het provinciaal beleid.
 3. Je adviseert de ambtelijk portefeuillehouder van de IPO programmalijn BAC MTH "VTH stelsel".
 4. Je neemt namens de provincie deel aan de IPO programmalijn BAC MTH: Klimaat en energie in relatie tot VTH.
 5. Je bent binnen team Milieu het aanspreekpunt voor de BRIKS-taken; je bent verantwoordelijk voor de evaluatie en eventuele wijziging van het provinciale BRIKS beleid.
 6. Je bent binnen team Milieu het aanspreekpunt voor het onderwerp Ontgrondingen; je vertaalt landelijke regelgeving naar Provinciaal beleid.
 7. Je behandelt politiek gevoelige dossiers van de Omgevingsdiensten die kunnen bijvoorbeeld spelen bij bedrijven waarvoor de provincie vergunning verlenend gezag is, je adviseert het bestuur daar over.
 8. Je coördineert de input op de provinciale project milieueffectrapportages en waar nodig heb je afstemming met de Omgevingsdiensten over de milieueffectrapportages die zij uitvoeren.
 9. Daarnaast verricht je waar nodig voorkomende werkzaamheden binnen het team Milieu.

Hoe:

Je verricht de werkzaamheden binnen het team milieu. Voor de meeste van je taken heb je je collega's van het team Milieu nodig en je collega's jou voor hun taken. Binnen je opdracht zorg je ook voor een goede inhoudelijke afstemming tussen omgevingsdiensten, gemeenten en provinciale collega's. Je maakt gebruik van de expertise van je collega's en van de twee Omgevingsdiensten die taken uitvoeren voor de Provincie Zeeland, de RUD Zeeland en de DCMR.

Wie:

We zoeken een allround adviseur VTH/milieu, met kennis en ervaring op dit gebied en een universitair werk- en denkniveau.

Je bent een fijne, betrouwbare collega, die samenwerkingsgericht, netwerkvaardig en omgevingsbewust is en die afspraken nakomt. Je hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en ervaring met advisering en projectmatig werken.

Informatie:

 • Het gaat om een opdracht van 36 uur per week (1,00 fte). Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. Je krijgt een in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
 • Startdatum: Zo spoedig mogelijk maar in goed overleg
 • Schaal 11 is van toepassing (min. € 3.506 max. € 5.008 bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient overgelegd te worden.
Reageren:

Heb je vragen over deze opdracht, neem dan contact op met:
Roelie Mulder, coördinator Milieu, telefoon: +31 6 2570 9307, email: rj.mulder@zeeland.nl

Meer informatie:

De Provincie Zeeland heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. En daarnaast ruime mogelijkheden voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we een persoonlijk opleidingsbudget en hebben we een uitgebreide kalender met aanbod in workshops en korte opleidingen. Maar hebben we ook op het gebied van vitaliteit ruime mogelijkheden.

Gesprekken vinden plaats op 28 augustus as. in de ochtend.

Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.zeeland.nl