Alle Zeeuwse vacatures

Stages
Terug naar overzicht Solliciteer

Criteria

Uren:

24 tot 32 uur


Dienstverband:

Vast

Tijdelijk


Branche:

Overheid, Non-profit 

Overig


Categorie:

Management, Directie


Ervaringsniveau:

Ervaren


Regio:

Walcheren


Opleidingsniveau:

WO

HBO


Contactgegevens

Adres:

NV Economische Impuls Zeeland

Edisonweg 37 D1

4382 NV Vlissingen

Nederland


Postadres:

Edisonweg 37 D1

Nederland


Contactpersoon:

Simone Simone Janssen

0118724900www.impulszeeland.nl

Vacaturenummer:

V20190315052

Projectmanager Circulaire economie en Energietransitie

NV Economische Impuls Zeeland - Vlissingen

Einddatum: zondag 14 april 2019

Impuls is op zoek naar een projectmanager voor het cluster Circulaire economie en Energietransitie. De werkzaamheden zijn gericht op het initiëren en ontwikkelen van projecten binnen deze vakgebieden, in nauwe samenwerking met partners.

Bedrijven hebben een grote uitdaging om hun bedrijfsprocessen aan te passen op de vragen die er vanuit de overheid en de maatschappij worden gesteld op het vlak van verduurzaming. Nederland heeft zich, evenals andere landen in de EU, gecommitteerd aan het realiseren van een circulaire economie in 2050 en een CO2-reductie van 95%. In 2030 moeten beide doelen voor de helft behaald zijn. Impuls verkent samen met Zeeuwse bedrijven hoe zij hiermee aan de slag kunnen gaan. Dat doen we door projecten op te zetten waar meerdere bedrijven bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of er restwarmte tussen bedrijven uitgewisseld kan worden, helpen opzetten van projecten rondom wierenteelt en opzetten van circulaire bouwprojecten met Zeeuwse partners. Ook wordt vanuit het cluster deelgenomen aan het team dat de Regionale Energiestrategie coördineert, om de klimaatplannen voor Zeeland uit te werken.

De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket:

  • Bedenken en ontwikkelen van projecten samen met bedrijven, uitwerken van voorstellen en business cases en het organiseren van de financiering ervan.
  • Zoeken naar relevante partners om de gewenste doelen te behalen.
  • Bewaken van de voortgang binnen verschillende projecten.
  • Resultaatgericht aansturen van bij projecten betrokken externe partijen en projectmanagers.
  • Verzorgen van de communicatie over de uitgevoerde activiteiten en informeren (externe) betrokkenen.
  • Rapportage en verantwoording.
  • Begeleiden van ondernemers bij circulaire- en energievraagstukken.