SWVO

Contactgegevens

Adres:

SWVO

Stationpark

4462DZ Goes

Nederland


Contactpersoon:

Dhr. Gerrie de Reiger

0113 242366


www.swvo.nl

Werkgever

SWVO

Het SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio) is een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord- Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en Reimerswaal deelnemen. Het SWVO is door deze 7 gemeenten opgericht om gezamenlijk beleid op gebied van sociaal domein te ontwikkelen, te implementeren en uit te voeren - Het gaat hierbij om activiteiten en projecten op het gebied van Educatie, Gezondheidszorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdbeleid, cultuur en doelgroepenvervoer.

Onderdeel van het SWVO is het CZW-bureau (College Zorg en Welzijn bureau) en voert in opdracht van alle dertien Zeeuwse gemeenten eveneens bepaalde beleidstaken uit, zoals beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het gebied van anti discriminatie, huiselijk geweld, mensenhandel,  jeugd en alcohol, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

Bij het SWVO en CZW-bureau werken in totaal 30 medewerkers.