Disclaimer

Verantwoording/aansprakelijkheid
Bedankt voor het bezoeken van ZeeuwseVacaturebank.nl en/of ZeeuwseStagebank.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden. Zie voor de volledigheid ook onze Algemene Voorwaarden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij ZeeuwseVacaturebank.nl/ ZeeuwseStagebank.nl/ Stichting De Zeeuwse Connectie Projecten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZeeuwseVacaturebank.nl/ ZeeuwseStagebank.nl/ Stichting De Zeeuwse Connectie Projecten is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken (fotorechten hoofdbeeld: Gees van Hemert, geesvanhemert.nl).

ZeeuwseVacaturebank.nl/ ZeeuwseStagebank.nl/ Stichting De Zeeuwse Connectie Projecten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door jou verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld, in lijn met onze Privacy Statement en Algemene Voorwaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ZeeuwseVacaturebank.nl/ ZeeuwseStagebank.nl/ Stichting De Zeeuwse Connectie Projecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op onze website.