Yara Sluiskil

Contactgegevens

Adres:

Yara Sluiskil

Industrieweg 10

4541 HJ Sluiskil

Nederland


Contactpersoon:

Mevr. Peggy de Mey

0115-474444


www.yara.nl

Werkgever

Yara Sluiskil

Waarom bij Yara werken?

De missie van Yara is zowel eenvoudig als zeer ambitieus: op verantwoorde wijze de wereld voeden en de planeet beschermen.

Onze gewasvoedingsoplossingen en het precisielandbouwaanbod stellen landbouwers in staat de opbrengsten te verhogen en de productkwaliteit te verbeteren, terwijl ze de milieu-impact verminderen. Onze milieu- en industriële oplossingen verbeteren de luchtkwaliteit en verminderen de uitstoot. We hebben een wereldwijde aanwezigheid met meer dan 16.000 werknemers en activiteiten in meer dan 60 landen.

 

Doel 

Werken bij Yara is zinvol. Wij zijn van mening dat maatschappelijke verantwoordelijkheid hand-in-hand gaat met commerciële mogelijkheden.

Door onze uitgebreide kennis en wereldwijde aanwezigheid en ruim 100 jaar ervaring, is Yara in een unieke positie om een aantal van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan en om te zetten in winstgevende zakelijke opportuniteiten. Wij zorgen voor positieve effecten door het ontwikkelen van business cases als een driver voor verandering en groene groei. Werken bij Yara betekent een bijdrage leveren aan:

  • Het duurzaam produceren van voldoende veilig voedsel voor een groeiende wereldbevolking
  • Het beperken van de gevolgen van klimaatverandering door efficiencyverbetering van onze eigen processen en het ontwikkelen van innovatieve en effectieve producttoepassingen voor onze klanten
  • Het verminderen van zoetwater- en energieverbruik.

 

Teamwork

Sinds 1910 maakt het Vikingschip deel uit van ons logo. Het geeft de Noorse oorsprong van ons bedrijf weer en de unieke bedrijfscultuur. Teamwork, vertrouwen, verantwoordelijkheid en ambitie zijn onze kernwaarden die onze manier van samenwerken karakteriseren. Onze medewerkers waarderen een open-minded omgeving waar vooruitgang wordt geboekt door samenwerking.

Uitdaging

Onze activiteiten variëren van ammoniak productie tot fosfaat mijnbouw, handel in grondstoffen, onderzoek en ontwikkeling, van land- en tuinbouwproducten tot milieutechnologieën. Onze verregaande integratie, brede scope en het wereldwijd bereik vereisen een breed scala aan competenties. Yara heeft een werkomgeving waarin we samen vanuit diverse culturele achtergronden en beroepsprofielen complexe nieuwe uitdagingen aangaan. Hiermee creëren we een rijke en boeiende job ervaring.

Ambitie

"Knowlegde grows" is onze slogan. Daarmee bedoelen we ook dat mensen met ons mee kunnen groeien in persoonlijke ontwikkeling en een uitdagend carrièreperspectief. 

Yara is een werkplek waar mensen groeien. Terwijl managers een cruciale rol hebben bij het waarborgen dat al onze mensen kunnen uit groeien naar het beste van hun kunnen, zijn onze medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen werk en loopbaanontwikkeling. Wij streven ernaar om alle werknemers de mogelijkheid te hebben om hun volledige potentieel te bereiken. In ruil daarvoor verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in hun ontwikkelingspotentieel en initiatief nemen om hun kansen voor persoonlijke en professionele groei te identificeren.

 

Over Yara Sluiskil

Yara Sluiskil is een productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International dat wereldwijd in 52 landen vestigingen heeft, haar producten in meer dan 150 landen verkoopt en bijna 13.000 medewerkers heeft. Yara Sluiskil is al sinds 1929 op de huidige locatie in de Kanaalzone Gent-Terneuzen gevestigd en maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën, zoals Air 1® en NOxCare®, maar bijvoorbeeld ook CO2 voor de frisdrankindustrie en bierbrouwerijen.

Binnen het concern is de vestiging in Sluiskil een van de grootste productielocaties, waar in 2015 maar liefst 4,9 miljoen ton product verladen werd. De fabrieken behoren tot de meest efficiënte en betrouwbaarste ter wereld. Veiligheid heeft topprioriteit. In 2014 werd een veiligheidsrecord bereikt van 4 miljoen werkuren zonder ongeval met verzuim, oftewel 2.500 arbeidsjaren. 

Het bedrijf ontwikkelt zich de laatste jaren in snel tempo van een bulkproducent naar leverancier van speciale kunstmeststoffen en producten die bijdragen aan milieuverbetering. Bij Yara Sluiskil werken 600 vaste medewerkers. Het bedrijf neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en is dankbaar voor de goede relatie en het vertrouwen dat ze van haar brede groep stakeholders krijgt.