Provincie Zeeland

Contactgegevens

Adres:

Provincie Zeeland

Provinciehuis

Abdij 6 Middelburg

Nederland


Contactpersoon:

Team P&O provincie Zeeland

0118-631011


www.zeeland.nl

Werkgever

Provincie Zeeland

Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris/directeur en de provinciale organisatie die bestaat uit 456 formatieplaatsen.

De organisatie bestaat uit verschillende afdelingen. Ook is er een concernstaf voor onder andere coördinatie & control en een Kabinet. Kabinet ondersteunt de commissaris van de Koning in de uitvoering van zijn taken als vertegenwoordiger van de rijksregering en bij taken in het kader van de openbare orde en veiligheid.

 Stages

Titel
Dienstverband eisen
Locaties
Afstudeer stagiair Facility Management/Bedrijfskunde
HBO