Evides Waterbedrijf

Contactgegevens

Evides Waterbedrijf


Contactpersoon:

Mevr. Marleen Bhola

0612049136


www.werkenbijevides.nl

Werkgever

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast bieden we industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland.

Met onze publieke taak van watervoorziening staan wij midden in de maatschappij en werken we continu aan verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering. We zuiveren en leveren water op milieuvriendelijke wijze. Ons drinkwater wordt voor 80% bereid uit de rivier de Maas, voor 16% uit grondwater en voor 4% uit duinwater. In het drinkwatersegment bezetten we – gemeten naar aansluitingen, afzet en omzet – de tweede plaats in Nederland.

Het oppervlaktewater dat we als bron inzetten voor de productie van industriewater winnen we voor 47% uit het Brielse meer, voor 40% uit de rivier de Maas, voor 7% uit de Elbe en voor 6% uit afgestroomd Belgisch polderwater. Ook zetten we per jaar circa 16 miljoen kuub industriewater in dat geproduceerd is uit afvalwater. In het industriewatersegment zijn we één van de sterkste spelers in Noordwest-Europa. Daarnaast zuiveren we het afvalwater van Den Haag/Delft, Schiphol, bedrijvencomplexen in het Sloegebied (Vlissingen) en in Delfzijl.

Veilig en duurzaam werken heeft bij ons hoge prioriteit. We beschikken over diverse certificaten.