Waterschap Scheldestromen

Contactgegevens

Bezoekadres:

Waterschap Scheldestromen

Kanaalweg 1

4337 PA Middelburg

Nederland


Postadres:

Postbus 1000

4330 ZW MIDDELBURG

Nederland


Contactpersoon:

Team Personeel en Organisatie

088-2461000scheldestromen.nl/vacatures
Bedrijf

Waterschap Scheldestromen

Elke dag droge voeten. Het lijkt heel vanzelfsprekend. Ook dat het rioolwater wordt afgevoerd en op een zuiveringsinstallatie wordt gezuiverd. De gemiddelde Nederlander spoelt elke dag 125 liter vervuild water weg. En als het regent wordt het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd via een stelsel van sloten en kreken en gemalen. Zorgen dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter sterke dijken en duinen. Net als goed onderhouden en veilige wegen in het buitengebied. Dit is het werk van het waterschap.